Công ty TNHH MTV Xây Dựng Công Trình Giao Thông Hoàng Tiến Phát

San lấp mặt bằng

San lấp mặt bằng

San lấp mặt bằng

01-01-1970 08:00:00 AM -

San lấp mặt bằng là công việc thi công san phẳng nền đất một công trình xây dựng từ một mặt đất có địa hình tự nhiên cao thấp khác nhau.